Garddio yn y glaw

‘Dy’n ni’n mynd draw i’r rhandir yn weddol aml ar ôl gwaith yn ystod yr wythnos i bigo llysiau ac ati, ond dydd Sul yw’r diwrnod y byddwn ni’n mynd draw yno i ‘weithio’ fel arfer. A dyna wnaethom ni heddiw, ond yn anffodus fe ddaeth y glaw. Doedd e ddim yn ddiwrnod gwych i fod tu fas yn garddio, a wnaethon ni ddim llwyddo gwneud cewit cymaint o waith ag yr oeddem ni wedi bwriadu. Ta beth,‘dy ni nôl yn y tŷ nawr yn sych ac yn gynnes, felly dyma gofnod bach i gyflwyno’r blog, a’r rhandir, yn iawn.

 hithau’n ddiwedd yr haf, mae tipyn o bethau’n tyfu. Ar hyn o bryd, ma ‘na foron, pannas, betys, erfyn, cennin, ffa Ffrengig, corn melys, cêl, corbwmpenni, sbigoglys, ciwcymbrs, mafon a maip yn barod i’w bwyta. ‘Dy ni wedi codi ein tatws, winwns a garlleg a’u storio eisoes. Mae ‘na ysgewyll yn dod, a fydd yn barod mewn rhyw fis neu ddwy, ynghyd a phwmpenni a squash.

Pwmpenni

Ma ‘na ychydig o bethau eraill yn y pridd fel rhiwbob, brocoli a mefus y byddwn ni’n ‘u gadael nhw i fod nawr tan y flwyddyn nesa’. Ma hefyd gyda ni asbaragws, sy’n ‘bach o ymrwymiad hirdymor, gan na allwn ni gynaeafu hwnnw tan ei fod wedi treulio tair blynedd yn y pridd – bydd ein asbaragws ni’n dathlu ei dair oed yn 2012.

Ar y rhestr jobsys heddiw, roeddem ni wedi bwriadu plannu rhagor o fefus ar gyfer y flwyddyn nesa a thacluso’r planhigion mafon (sy’ wedi mynd baidd yn wyllt yn ddiweddar, a dechrau gyrru blagur newydd mas dros y lle i gyd.) Ond roedd rhaid blaenoriaethu yn y glaw, felly yn hytrach na gwneud hynny, dyma ni’n gorchuddio’r brocoli o dan dwnnel rhwydi, er mwyn eu diogelu rhag y sguthanod sy’n byw yn y coed o amgylch yrhandiroedd. Ar ôl ‘mochel rhag y glaw (cymaint ag y gall rhywun) yn yr hen sied â’i do wedi rhydu, fe aethom ni ati i bigo’r holl lysiau sydd eu hangen arnom yr wythnos hon.

yr hen sied

Fflan sbigoglys gyda moron, pannas, erfyn, corbwmpen a betys rhost sydd i swper heno. Fel y dywedais i ar ddechrau’r cofnod, doedd heddiw ddim yn ddiwrnod gwych i fod tu fas yn garddio. Ond nawr ein bod ni gartref ac ar fin cael swper sydd wedi dod bron i gyd o’r rhandir, mae’n teimlo fel tase ein hysbaid yn y glaw wedi bod yn werth yr ymdrech.

yn y glaw, yn ei holl ogoniant

Advertisements
Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Ffrwythau, Garddio, Llysiau. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

2 Ymateb i Garddio yn y glaw

  1. Dywedodd Iestyn Davies :

    Ble mae’ch randir? Mae gen i randir yn Leckwith wrth yml stadiwm newydd Cardiff City ac dwi’n tyfu pwmpceni ar gyfer y cynhaeaf.

  2. Dywedodd tatws :

    Caeau Pontcanna i ni.
    Oes ‘da ti syniad tua pryd fydd y pwmpenni’n barod? Ni heb dyfu nhw o’r blaen – eitha impressed ‘u bod nhw wedi tyfu o gwbwl a bo’n onest!

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s