Mefus

Roedd hi dipyn yn fwy heulog draw ar y patsh wythnos yma diolch byth. Aethon ni draw dydd Sul, ond mae pethau wedi bod braidd yn brysur ers hynny, felly ymddiheuriadau fod y post mor hwyr. Fy mhrif swyddogaeth i’r wythnos hon (/diwethaf?) oedd twtio’r planhigion mefus, a phlannu rhai newydd erbyn yr haf y flwyddyn nesaf.

Fe brynon ni tua 15 o blanhigion mefus nôl ym mis Ebrill, a’u plannu nhw mewn sachau gyda thyllau yn ‘u ochrau, er mwyn cadw’r ffrwyth rhag cyffwrdd y llawr. (Os yw’r mefus ar y llawr – maen nhw’n fwy tebyg o bydru’n gloiach, ac ar y rhandir, yn fwy tebyg o gael ‘u sgafflo gan lygod). Er mwyn gadael i’r planhigion ymsefydlu, wnaethon ni dorri’r blodau oddi ar ‘u hanner nhw – felly doedd ein cynhaeaf mefus ni ddim yn enfawr eleni – ond roedd e’n flasus iawn. Erbyn yr haf, roedd y planhigion wedi dechrau bwrw ‘ymledyddion’ allan (dwi newydd edrych ar Cysgeir, ac yn ôl hwnnw, dyna yw runners yn Gymraeg). Fel arfer fe fyddai’r rhain yn ffeindio’r llawr, ac yn tyfu gwreiddiau, ond fe wnaethon ni eu codi o’r llawr, a rhoi potiau compost o dan y clympiau o ddail – ac erbyn mis ‘ma, roedd gennym ni wyth pot o blanhigion mefus newydd.

un o'r ymledyddion

Dydd Sul, es i ati i dorri’r ymledyddion o’r prif blanhigion, er mwyn eu plannu mewn sach newydd – felly fydd gyda ni dri sach o fefus haf nesaf. Y cam cynta’ oedd llenwi gwaelod y sach â chompost a drainage – cerrig man a pholystyren yn fy achos i (gan nad o’n i eisiau i’r sach fod mor drwm na allwn i ei symud).

llenwi'r sach fefus

Wedyn, torri tyllau mewn darn o hen biben rwber – ‘mond tua thraean o’r ffordd. Y syniad yw ei gosod yn y sach, gyda’r pen â’r tyllau ar y gwaelod – a’r pen arall yn dod allan o’r pridd ar y top, fel bod modd dyfru gwaelod y sach – a sicrhau bod yr holl blanhigion yn cael dŵr.

torri'r biben

Mae’r gweddill yn weddol amlwg – ychwanegu rhagor o gompost, a dechrau plannu’r planhigion trwy’r tyllau yn ochr y sach. Fe blannes i chwe phlanhigyn trwy’r ochrau, a chadw’r ddau blanhigyn mwyaf a’u plannu ar y top. Y cam olaf oedd rhoi ychydig o wellt ar y pridd ar y wyneb i gadw’r planhigion bach yn gynhesach (a hithau’n troi’n oerach) a rhwystro rhywfaint ar y chwyn.

sach fefus a phiben ddwr

Advertisements
Cafod y cofnod ei gyhoeddi yn Ffrwythau, Garddio a'i dagio yn . Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Un Ymateb i Mefus

  1. Dywedodd cathasturias :

    Mwy o gofnodion plîs! Dwli darllen am dreialon pobl eraill yn y lleuarth.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s