Dechrau newydd

Ma’r mistar yn dysgu Cymraeg, felly rwy wedi gofyn iddo fy helpu gyda’r blog yn y gobaith y bydd hynny’n fuddiol i’r ddau ohono’ ni! Gall e ymarfer sgwrsio yn Gymraeg (ac arbenigo ym maes garddwriaeth, efallai!) ac fe fydda i’n cael gwybodaeth fanwl am beth sy’n digwydd draw ar y rhandir, hyd yn oed os ydw’n mynd drwy gyfnod prysur/diog… Mae e wedi bod draw yno heddiw – ac wedi tynnu cwpwl o luniau â phopeth!

Felly, cyn sôn am beth sy’n mynd rhagddo ar hyn o bryd, dyma beth ddigwyddodd ar y rhandir yn fras y llynedd…

Heblaw’r gwaith tyfu, mae’r hen blanhigion wedi cael eu tynnu o’r tir, a’r tir hwnnw wedi cael ‘i balu er mwyn cymoni rhywfaint arno. Fe wnaethon ni osod llwybrau rhyw ddwy flynedd yn ôl, gan ddefnyddio rhisgl y Cyngor (sy’n cael ei gasglu pryd bynnag y byddan nhw’n torri coed lawr yn y parciau…) Ond mae’n amlwg bod y rhisgl hwnnw’n llawn sothach, achos ar ôl yr holl waith caled, aeth y llwybrau’n anniben yn o gloi gyda ni, a dechreuodd chwyn dyfu uwchben y membrên roedden ni wedi’i roi i lawr. Felly, mae’r mistar wedi prynu rhisgl o ganolfan arddio, ac wedi twtio’r llwybrau i gyd.

Mae e hefyd wedi creu pentwr gwrtaith ar y patsh. ‘Dy’n ni’n cael gwrtaith gan y Cyngor – â bod yn fanwl gywir, ‘dy’n ni’n ei gael e gan y ceffylau yn yr ysgol farchogaeth gerllaw’r rhandiroedd. Heb fynd i ormod o fanylder, ma’r gwrtaith wastad yn eitha’ ffresh! A gan fod cymaint o bobl yn rhannu’r un peil – mae’n rhaid ei gasglu’n o gloi, cyn i’r pentwr ddiflannu. Ond – dylech chi ddim defnyddio gwrtaith fresh, gan fod angen iddo fe bydru. Felly, nawr gallwn ni gasglu’r gwrtaith tra bod y pentwr yn ffresh, a gadael iddo fe aeddfedu!

Y jobyn mawr olaf sy’n werth son amdano yw prynu hadau. Eleni, ma’r mistar wedi archebu hadau o’r Real Seed Catalogue – cwmni sydd wedi’i leoli ar fferm yn Sir Benfro. Dwi’n ei chael ar ddeall ein bod ni’n mynd i dyfu pannas, cennin, calabrese, ysgewyll, moron a chorn melys ymhlith pethau eraill.

Felly, ymlaen at y newyddion diweddaraf. Draw ar y rhandir heddiw, rhoddwyd gorchudd newydd ar y tŷ gwydr (plastig) Gan fod risg y gallai unrhyw un dorri mewn i’r rhandiroedd, dy’n ni’n ceisio peidio â mynd â phethau costus draw na – felly mae gennym ni dŷ gwydr bach plastig o Hypervalue, sy’n gwneud y job yn iawn. A nawr bod gorchudd newydd arno, mae’n barod i ddechrau cynhesu ein heginblanhigion bach dros y misoedd nesaf.

Y tŷ gwydr plastig

Roedd ychydig o waith chwynnu i’w wneud. Mae garlleg, cennin, cêl a brocoli porffor yn tyfu draw ‘na ar hyn o bryd – a bellach maen nhw wedi’u twtio.

Garlleg - ddim cweit yn barod

Mae’r ffa wedi dioddef yn y rhew, ac mae ymylon y dail wedi duo (heb sôn am y gwlithod) – ond maen nhw’n blanhigion eitha’ gwydn, o brofiad, felly dwi’n siŵr y byddan nhw’n gafael
ac yn ffynnu.

Ffa - edrych braidd yn druenus ar ôl y rhew

Ar ôl symud y mwyar duon bythefnos yn ôl (a roddwyd i ni am ddim gan bâr o arddwyr eraill) mae e wedi creu cawell er mwyn cadw’r adar drwg draw! Dy’n ni erioed wedi cael blasu ein mwyar duon, am fod yr adar fel arfer yn ein maeddu ni – ond gobeithio wneith y cawell newid hynny eleni.

Mae tipyn o amser tan fydd y ffrwythau’n dod ac yn aeddfedu, ond heblaw’r cennin a’r cêl, mae’n debyg y gallwn ni edrych ymlaen at rywfaint o gynnyrch newydd mewn tua phythefnos, gan fod pennau bach eisoes wedi dechrau ymddangos ar y brocoli porffor.

Advertisements
Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Ffrwythau, Garddio, Llysiau. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

2 Ymateb i Dechrau newydd

  1. Dywedodd Carl Morris :

    Mae’r blog wedi bod yn ddull defnyddiol iawn i ymarfer fy Nghymraeg ysgrifenedig. Pob lwc i dy mistar.

  2. Dywedodd Rhys :

    Croeso’n ol! Da ni wedi defnyddio dau neu dri ty gwydr plastig hefyd. Defnyddiol iawn, ond maent ychydig o false economy achos mae rhaid prynu gorchudd pob 2-3 blynedd (er basai wedi helpu petawn i ddim wedi bod mor ddiog a’i adael allan drwy’r holl flyddyn!

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s