Lled-hunangynhaliaeth

Dw i a’r gŵr ddim yn hunangynhaliol o bell ffordd, ond ‘dy’n ni’n ceisio gwneud beth y gallwn ni, o fewn rheswm, i sicrhau bod ein ffordd o fyw yn cael cyn-lleied o effaith â phosibl ar yr amgylchedd. Er enghraifft, ‘dy ni’n tyfu ein llysiau a’n ffrwythau ein hunain, ac yn ceisio sicrhau bod yr hyn ‘ry’n ni’n ei brynu yn dod o’r DU… dy’n ni’n ceisio dim ond bwyta cig unwaith neu ddwywaith yr wythnos… ac ar ôl llwyddo mynd chwe mlynedd nawr heb ddefnyddio awyrennau, eleni ‘dy ni wedi mynd gam ymhellach a chael gwared ar y car – mae ein hantur ar system fysiau Caerdydd ond megis dechrau!

Ond heblaw pethau smug fel’nny, ‘dy ni hefyd yn hoff o wneud pethau lled-hunangynhaliol eraill sy ddim yn ymarferol o gwbl – y math o bethau sy’n gallu bod yn ben tost llwyr, ond sy’n rhoi boddhad i chi, am eich bod chi’n cyflawni rhywbeth ar eich pen eich hun…

Yn fy achos i, un o’r diddordebau pennaf, lled-hunangynhaliol ond ddim-mor-ymarferol-â-hynny, yw gwau. Nawr, fe alle gwau fod yn hobi bach ddigon ymarferol, ond ma arna i ofn ‘mod i’n snob llwyr a dim ond yn defnyddio’r good shit. Dwi’n teimlo, os ydw i am fynd i drafferth a threulio wythnosau, os nad misoedd, yn creu dilledyn, dwi eisiau i’r dilledyn hwnnw fod yn sbeshial – felly ma unrhyw beth sy’ heb ddod yn syth o’r ddafad/gafr/cwningen wedi’i fanio… O ran ymarferoldeb felly, yn ogystal â chymryd mwy o amser na phrynu rhywbeth o’r stryd fawr, ma’r gwlân yn blincin ddrud hefyd…. (er enghraifft)

Ro’n i’n gwau sgarffiau a phethau fel’nny pan o’n i’n fach, ond fe ddechreues i o ddifri ryw bedair blynedd yn ôl, ar ôl cael gafael ar lyfr Debbie Stoller, Stitch ‘n Bitch. Y prosiect mwya’ hyd yma yw siwmper i fi’n hunan (dal heb fentro gwau dilledyn i unrhyw oedolyn arall – achos bydde rhaid iddyn nhw *wir* werthfawrogi) ond gan amla, dwi’n gwau hetiau bobble i’n ffrindiau a dillad i’w hamryw fabis. Ar hyn o bryd, ma tair siwmper babi ar y restr wau (bron â gorffen yr un cyntaf ohonyn nhw) – a dwi’n defnyddio’r patrwm hyfryd hwn.

Ar drywydd tebyg, yn achos y gŵr, ei ddiddordeb pennaf lled-hunangynhaliol ond ddim-mor-ymarferol-â-hynny (ond dal mwy ymarferol na gwau) yw pobi. Ma fe newydd ddechrau blog amdano fe fan hyn.

Ymddengys nad oes gen i gymaint o luniau o 'mhrosiectau gwau ag o'n i wedi meddwl... Ar ol dipyn o chwilio, dyma bar o sanau wnes i eu gwau i 'nhad cwpwl o flynyddoedd yn ol.

Advertisements
Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Gyda llaw, lled-hunangynhalieth. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

2 Ymateb i Lled-hunangynhaliaeth

  1. Dywedodd Hel :

    ma hyn yn gret! da chi wedi gwynebu rhywbeth rili pwysig ma gormod ohona ni yn anwybyddu.. sef ffordd o fyw a cyfrifoldeb personnol drost ein ffordd o fyw…
    er yn bersonol, ymgyrchu a gweithredu uniongyrchol ydi be dwi feddwl sy am gael effaith pennaf ar be sy’n digwydd i’r blaned (os tynith pobol eu bysidd allan a neud wbath!), ond dwin cytuno efo ffor chi o fyw a meddwl fod o’n hollol cwl! ma angen engrheiffitau o ffyrdd amgen yn ogystal a dryllio’r hen drefn… diolch am y blog ma, cadwch ati!

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s