Siop y Bobl

Wnaethon ni ddim ryw lawer ar y rhandir y penwythnos diwetha’ am ein bod ni wedi trefnu joli i Lundain i ddathlu pen-blwydd y gŵr yn 30. Fe lwyddodd i fwynhau’r dathlu (gobeithio) ond roedd rheswm arall am y trip.

Mae’r gŵr yn ymwneud â grŵp o bobl sy’n ceisio sefydlu archfarchnad annibynnol yng Nghaerdydd. Wrth gwrs, mae sawl archfarchnad annibynnol ar hyd y lle ledled y DU, ond y mwyaf enwog erbyn hyn (a’r prif reswm y daeth y grŵp yng Nghaerdydd at ei gilydd) yw’r People’s Supermarket yn ardal Holborn yn Llundain… Felly – gan ein bod ni yno ta beth, fe aethon ni draw am sgowt.


Agorodd y siop yn Llundain yn 2010, ar ôl i Arthur Potts Dawson ddechrau datblygu’r syniad ar ddechrau 2009. Roedd rhaglen deledu am y fenter ar Channel 4 y llynedd. Y weledigaeth oedd creu siop wedi’i rhedeg gan y bobl, dros y bobl. Y nod, yn ôl eu gwefan, yw cynnig rhwydwaith amgen ar gyfer prynu bwyd, drwy gysylltu cymuned drefol â’r gymuned ffermio leol.

Roedd hi’n ddiddorol gweld yr amcanion hynny ar waith – a gweld sut mae’r genhadaeth radical wreiddiol wedi gorfod addasu rhywfaint er mwyn sicrhau bod y fenter yn gynaliadwy yn fasnachol. Mae mwy o frandiau i’w gweld yn y siop erbyn hyn – ac er bod cynnyrch lleol i’w weld (bara wedi’i bobi yng Ngogledd Llundain, lot o gacennau, bisgedi a diodydd gan gynhyrchwyr lleol) weden i ddim bod y cysylltiad â’r gymuned ffermio leol i’w weld yno’n gryf. Ond wedi dweud hynny – mae’n debyg nad mis Chwefror yw’r amser gorau edrych am dystiolaeth o hynny… Ta beth – roedd hi’n drip werth chweil ar y cyfan, a dwi’n credu iddi ysbrydoli’r gŵr i fwrw ‘mlaen â’r cynlluniau yng Nghaerdydd.

Mae’r grŵp yma ond megis dechrau, ond maen nhw’n gobeithio dod yn fusnes cofrestredig erbyn y Nadolig. Y lle gorau i ddysgu mwy am hynt eu hymdrechion yw’r grŵp ar Facebook.

Advertisements
Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Bwyd, lled-hunangynhalieth. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Un Ymateb i Siop y Bobl

  1. Licwn i fynd i weld e hefyd – mae’n drist bod nhw’n wynebu problemau ariannol.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s