Crefftau Cartref

Dyma stori fach, sy’n bennu fel hyn…


Tua pedair mlynedd yn ôl, roedd y gŵr (nad oedd yn ŵr yr adeg honno) wedi’i argyhoeddi ei fod wedi dod o hyd i’r anrheg Nadolig berffaith i mi. Yn yr wythnosau’n agosáu at yr ŵyl fe ymddangosodd siâp mawr dirgel wedi’i orchuddio yn ein hystafell sbâr. Do’n i ddim i fod i edrych, dim ond aros yn amyneddgar wrth i’r darpar ŵr heipio’r gyfrinach a hunan longyfarch… A gwnes i ufuddhau – ro’n edrych ymlaen at y dadorchuddio. Yn anffodus, pan ddaeth bore’r Nadolig, roedd hwn yn un o’r achlysuron hynny lle nad oeddwn i â’r darpar ŵr cweit ar yr un ddalen.

Beth oedd yr anrheg? Dwy hen gadair sinema lwydaidd a oedd wedi’u rhwygo o sinema dau Canolfan Chapter fel rhan o’r gwaith adnewyddu.

Nawr, alla i weld sut roedd meddwl y gŵr yn gweithio. Rwy’n dwli ar sinema, dwli ar wneud pethau â llaw ac wedi mwynhau sawl ffilm draw yn Chapter ac yn amlwg eisiau cefnogi’r lle (roedd yr arian o brynu’r hen gadeiriau’n mynd tuag at y gwaith adnewyddu)… Rhywsut neu’i gilydd, pan ges i weld yr anrheg o’r diwedd – y cyfan welais i oedd lot fawr o waith. Felly dyna’r anrheg berffaith i fi, ife. Hmm.

Dwi’n gwbod ‘mod i’n swnio’n anniolchgar – i geisio amddiffyn fy hun – roedd Chapter wedi gwaredu’r cadeiri hyn am reswm! Roedden nhw wedi’u wedi’u gorchuddio a defnydd velour-aidd pinc, â llwch drosto a llwyth o wm cnoi yn sownd ynddo. (Dyw’r enghraifft hon ar y we ddim mor wael â’r hyn oeddwn i’n ei wynebu…)
Yn y bôn, rwy’n credu roeddwn i’n disgwyl rhywbeth a fyddai’n hyfryd ac yn hwyl nawr – yn hytrach na rhywbeth y byddai angen i mi weithio arno am fisoedd er mwyn, efallai, llwyddo i greu rhywbeth hyfryd a hwyl.

Ond – ac mae’n hen bryd i ni glywed ‘ond’ y stori hon – ro’n i’n gwerthfawrogi’r syniad. Ac es i ati’n syth i brynu defnydd newydd i’w roi ar y cadeiriau. Prynais i Harris Tweed oddi ar e-bay (dwi’n prynu lot oddi ar e-bay), ond cymrodd dipyn yn hirach i mi fwrw ati gyda’r cadeiriau.

Doedd tynnu’r hen (â’r holl lwch a gwm cnoi) ddim yn waith neis, a chymrais i dros flwyddyn i dynnu’r cadeiriau’n ddarnau, a thynnu’r hen ddefnydd oddi arnyn nhw. Golchais i’r defnydd oddi ar un o’r cadeiriau, a defnyddio’r darnau defnydd hynny fel patrwm i dorri’r tweed. Roedd angen gofalu i sicrhau y byddai’r darnau ar y tair braich, y ddwy sedd a’r ddau gefn yn matsio. Yn ffodus, lwyddais i gadw’r wadin o’r hen gadeiriau, felly does dim angen prynu rhagor o  hwnnw. Lwyddais i gadw’r rhan fwyaf o’r sgriwiau a’r hoelion hefyd – ond roedd angen ambell un newydd.

Y cam nesaf oedd prynu gwn stwfflo a glynu’r deunydd at y ffrâm. Erbyn hyn, roedden ni yn y broses o brynu tŷ, ac roedd hynny’n gymhelliad i mi fwrw ati i orffen y cadeiriau (dwi’n credu ei bod hi wedi cymryd tua deunaw mis erbyn hyn). Erbyn i ni symud i’r tŷ, roeddwn i wedi gorffen y cadeiriau ond gan eu bod nhw wedi’u sgriwio i’r llawn yn Chapter, roedd angen meddwl am ffordd amgen o’u gosod nhw, gan nad oedden ni am eu sgriwio nhw i loriau ein tŷ newydd. Gwnaethon ni ddod o hyd i ddyn handi lleol, a ddaeth rownd un bore dydd Sul a chreu ffrâm i ni, a sgriwio’r cadeiriau ati.

Diolch i Ella am fodelu

A dyna ddiwedd stori’r cadeiriau. Ond, pam sôn amdanyn nhw nawr? Dwi’n syllu atyn nhw reit nawr, felly mae hynna’n rhan o’r rheswm siŵr o fod, ond rhan arall yw’r ffaith i mi ddefnyddio syniad yr hen gadeiriau fel sail i ffilm fer, gafodd ei chynhyrchu fel rhan o gynllun Digital Shorts Wales yn 2010. Clywais i’n ddiweddar bod y ffilm fer wedi’i henwebu am wobr yng Ngŵyl y Cyfryngau Celtaidd. Newyddion da, wrth gwrs, ond mae gen i deimladau cymysg am y ffilm, a oedd yn broses llawer mwy cymhleth ac anodd na datod ac ailadeiladu’r cadeiriau… Falle rhyw ddydd, bydda i’r un mor hapus â hi ag ydw i â’r cadeiriau erbyn hyn.

Advertisements
Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Dim byd o bwys, Gyda llaw. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

 1. Dywedodd Rhys :

  Dw i’n licio stori gyda diweddglo hapus. Mae’n nhw’n edryhc yn wych ac mae’r ffram yn gweddu i’r dim. Wedi bod yn meddwl lot am newid cyferiaid gyrfa (neu bod a rhyw yrfa full stop), ac roedd reupholsterer un un o’n syniadau – meddwl mai lot o hen ddynion sy ar fin ymddeol sy’n gwneu dy gwaith a falle bod pobl yn mynd i ddecrhau ailorchuddio eu hen dodfren gyda gwasgaf economaidd a’r ffaith nad oes gan y mwayfrif o bobl ddim gymaint o fynedd a ti!

  Dw i’n siwr baswn i’n cael rhyw bleser o dynnu cadair i ddarnau a’i ll’nau (dw i’n od felly), ond dw i ddim yn siwr pa mor dda faswn i o roi’r gorchudd newydd ymlaen yn deidi – oedd o’n anodd ei gael yn daclus?

  • Dywedodd tatws :

   Heia Rhys – welagydiolchynfawr.
   hehe, wyt ti wedi bod yn pasio siop Cliff Amey a’n dyheu am gael bod yng nghanol yr hen soffas? Fe aethon ni mewn fan ‘na unwaith i holi am ddyfynbris (sai’n cofio am beth) ond roedd e’n costio ffortiwn – felly falle byddai fe’n yrfa da!
   Y gwaith anodda i fi oedd tynnu’r holl staples oed yn dal yr hen ddefnydd – ‘nath hwnna strywa’n ewinedd i (a do’n nhw ddim yn bert i ddechrau…)
   Gyda rhoi’r defnydd newydd ‘mlaen – gan bod fi’n gallu defnyddio’r hen stwff fel patrwm, credu bod hwnna wedi safio lot o waith. Wnes i ddim dilyn ‘exact science’ – os oedd e’n edrych yn oce: gele fe’i stwfflo. Bydde gorffeniad proffesiynol lot mwy cymesur siwr o fod – ond wy’n credu bo fi wedi ‘neud yn oce,
   Sai’n cofio’n iawn – ond wy’n eitha siwr y bydden i wedi gorfod datod ambell i attempt a dechrau to! Actiwli, wy’n dechrau cofio – ma curve ar hyd cefnau’r cadeiriau a odd rhaid cael llwyth o attempts at hwnna – gan bod y staples yn plygu achos bo ti’n stwfflo ar ongl… Ond odd paentio’r fram yn syml ac yn exciting iawn!

 2. Dywedodd sgentilyfrimi :

  Mae’r seti’n edrych yn dda, ond mae’r gath yn hollol gojys! Wyt ti wedi gweld y blog yma o luniau anifeiliaid anwes ar ddodrefn? Ddyliet ti yrru’r llun yma. Dyma’r linc:
  http://www.desiretoinspire.net/blog/2012/3/5/mondays-pets-on-furniture.html

 3. Hysbysiad: Celfi ail law a Friedensreich Hundertwasser | Hadau

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s