Myfyrdodau ar fyw heb gar

Dy’n ni’n arbrofi drwy beidio â chael car ‘lenni. Dwy ddim yn rhagweld y llwyddwn ni fyw heb gar am byth, ond â dweud y gwir, dyw e ddim yn anodd o gwbl tra’n bod ni’n byw mewn dinas… Y peth mwyaf heriol hyd yma oedd mofyn pecyn roedd Yodel wedi ceisio ei ddelifro tra’n bod ni allan. Roedd hynna’n syndod o syml o ystyried bod depot Yodel yng nghanol y ‘no man’s land’ tu hwnt i Newport Road. Gymron ni ddau fws yno a nôl, gymrodd y cwbwl rhyw ddwy awr, gawson ni daith drwy ran o Gaerdydd dy’n ni heb fod yno o’r blaen (Tredelerch), a gweld tystiolaeth o fywyd gwyllt Newport Road (creyr glas ar domen o sbwriel, no less).

Ta beth, wy’ mwydro nawr. Y rheswm am ddechrau’r post oedd i ddweud ein bod ni wedi mentro i’r gorllewin dros y penwythnos – sydd eto, ddim yn anodd er gwaetha’r diffyg car – er mwyn aros gyda fy rhieni yng Nghwm Gwendraeth. Gymron ni drên i Lanelli tro ‘ma, a chael lifft gan Mam a Dad o fan’na. (Yn rhyfedd ddigon, ma un trên sy’n mynd o Gaerdydd yn uniongyrchol i Lanelli – heb stopio yn unman ar y ffordd. Duw ag ŵyr pam, ond oedd hynna’n ein siwto ni i’r dim.)

Felly, hyd yma, dyw diffyg car ddim yn broblem. Y prif wahaniaethau lled-negyddol yw bod angen cynllunio’n hamser ni bach yn well – a ma angen dibynnu ar eraill am lifftiau. Y prif wahaniaeth cadarnhaol, yn fy marn i, yw ‘i fod e’n eich gorfodi chi i fod yn fwy pwyllog. Yn enwedig ar y trên. Ges i gyfle gwych i ddal lan ar y gwau. (Wy’n gweithio ar rhein – jyst mewn lliwiau sy’n ridiculous o debyg i’w gilydd.)

Dy’n ni’n bwriadu arbrofi o ddifrif pan fydd y tywydd yn dechrau cynhesu – a rhoi cynnig ar gwpwl o deithiau un-diwrnod i lefydd newydd heb gar. Er enghraifft, un syniad yw dal y trên i Gas-gwent, ac wedyn beicio i Abaty Tyndyrn… Gewn ni weld sut eith hynny. Ond dyna ni, dwi wedi’i ysgrifennu fe fan hyn nawr, felly bydd rhaid i fi gadw at fy ngair.

Advertisements
Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Dim byd o bwys. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

2 Ymateb i Myfyrdodau ar fyw heb gar

  1. Hysbysiad: Tocyn Diwrnod | Hadau

  2. Hysbysiad: Tair taith heb gar | Hadau

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s