Y diweddaraf o’r rhandir

Lwyddon ni fore dechau o waith draw ar y rhandir bore ‘ddoe. Dim byd rhy anodd, ond mae’n teimlo fel ‘se pethau o dan reolaeth am y tro.

Fe blannais i hadau ffa, seleriac, sbigoglys, letys ac ysgewyl…

Hadau ffa

Hadau ffa x 24. Fe blannon ni rhai cyn 'Dolig, ond sdim lot o siâp arnyn nhw ar ôl y tywydd garw ym mis Ionawr

Sbigoglys, seleriac, letys ac ysgewyll. Byddwn ni'n plannu batches o rhain yn olynol dros yr wythnosau nesa, er mwyn ceisio osgoi cael syrffed yn barod ar yr un pryd. Gyda llaw, roedd y menig 'na'n newydd sbon pan ddechreuais i...

Fe daclusais i’r gwely asbaragws, a rhoi gwellt dros y planhigion i’w gorchuddio nhw a rhwystro chwyn.

Y gwely asbaragws

Tynnodd y gŵr pob egin namyn un oddi ar ein tato cnwd cynnar, a phlannu rheini.

Rhych wych o dato

Mae’r brocoli porffor yn dal i ddod, a’r garlleg yn dechrau ymgartrefu.

Ond yn anffodus, ma rhyw fath o ffwng wedi ymddangos wrth ymyl ein coed cyrens duon. Os oes ‘da unrhyw un syniad beth yw hwn, rhowch wybod. Wedi bod yn ceisio ymchwilio ar y wê ond sai’n cael lot o lwc.

Ffwng dirgel

Wedyn y peth olaf oedd symud y mefus. Ma rhyw lygoden neu wiwer neu Duw a wyr beth wedi bodyn dwyn ein mefus ni yr hafau diwetha ‘ma, felly ma nhw wedi cael dod o’r rhandir nôl i’r tŷ.

Advertisements