O Gaerdydd i’r Almaen ar y trên

Aethon ni ar wyliau i’r Almaen wythnos ddiwetha’, ac yn unol â’n hymdrechion i fod mor garbon isel â phosibl, fe deithion ni ar y trên.

Fel dwi ‘di nodi o’r blaen, dwi’n joio teithio ar y trên am ei bod hi’n ffordd fwy hamddenol o deithio. O gymharu â hedfan, mae’n cymryd fwy o amser wrth gwrs – ond dwi’n teimlo eich bod chi’n gwastraffu llai o amser ar y cyfan. Er enghraifft, dim ond hanner awr cyn i’r Eurostar adael sy’n rhaid i chi gyrraedd – tra bod fel arfer angen cyrraedd y maes awyr rhyw ddwy awr cyn hedfan. Yr unig wir drafferth, yn fy marn i, yw’r gost, ac mae modd gwrthbwyso hynny os allwch chi fwcio tocynnau mor gynnar â phosibl a cheisio osgoi teithio ar adegau poblogaidd, fel gwyliau’r Pasg…

Ond gan taw diben ein gwyliau ni oedd aros gyda theulu, roedd angen i  ni gyd-fynd â’u gwyliau nhw. Felly, gan ein bod ni eisoes yn mynd y ffordd hir rownd, drefnon ni aros gyda ffrindiau yn Nancy yng ngogledd-ddwyrain Ffrainc ar y ffordd, a manteisio i’r eithaf ar ein taith ar y trên. Roedd hynny i’w weld yn gwneud sens ar bapur, ond efallai i ni or-gymhlethu pethau!

Mae llwyth o wybodaeth am deithio ledled y byd ar y trên ar wefan The Man in Seat Sixty One.

Dyma beth wnaethon ni:

30.3.2012 Caerdydd i Nancy

 • 7.55 Caerdydd Canolog > Llundain Paddington 10.07
 • Trên ar yr Hammersmith and City Line i St. Pancras
 • 11.31 Llundain, St. Pancras > Paris, Gare du Nord 14.47 (amser lleol)
 • Cerdded 10 munud i Gare de l’est. (Prynu patisserie ac eistedd mewn parc wrth ymyl y gamlas am awren…)
 • 16.13 Paris Est > Nancy Ville 17.43
 • Treulio dwy noson gyda ffrindiau yn Nancy

Cadeirlan Nancy o Sgwâr Stanislav

Tra ein bod ni yno, wnaethon ni hefyd ymweld â Metz ar y trên

1.4.2012 Nancy i Mannheim

Co ble mae pethau’n mynd bach yn gymhleth.

Ar y naill law, mae llinellau uniongyrchol rhwydweithiau TGV a Deutsche Bahn sy’n cysylltu dinasoedd mawr Ewrop yn eich galluogi chi i deithio o un lle i’r llall (er enghraifft, o Baris i Nancy) yn gyflym ac yn ddidrafferth – heb stopio. Gallwch chi hefyd deithio o Baris i Metz yn uniongyrchol, heb stopio. Ond er mwyn teithio o Nancy i Metz – mae angen dal trên rhanbarthol, sy’n stopio mewn pedwar neu bum lle arall ar hyd y ffordd. Felly er bod y canghennau allan o’r dinasoedd mawr, fel Paris, yn hynod o effeithlon, mae’r cysylltiadau rhwng y prif-wythiennau ychydig yn fwy rownd abowt.

Mae hynny’n iawn ar y cyfan – gan eich bod chi’n tueddu aros mewn un lle canolog, a theithio i lefydd cyfagos – ond yn ein hachos ni, ro’n ni am deithio o Nancy (ar un llinell) i Mannheim (ar linell arall) – a gan fod Mannheim yn yr Almaen, mae e tu allan i’r rhwydwaith rhanbarthol. Felly dyma beth oedd yn rhaid i ni ei wneud:

 • 11.15 Nancy Ville > Strasbourg 12.39
 • 13.54 Strasbourg > Mannheim 15.18

…sy dipyn yn llai impressive na theithio o Gaerdydd i Nancy mewn diwrnod…

...ond hei ho, cawson ni dipyn o amser i weld Strasbourg.

Yn ffodus ddigon, roedd y daith nôl yn un mwy uniongyrchol:

6.4.2012 Mannheim i Gaerdyd

 • 9.41 Mannheim > Paris Est 12.50
 • Baguette yn y parc wrth y gamlas cyn cerdded deg munud i orsaf y gogledd…
 • 14.43 Paris, Gare du Nord > Llundain, St. Pancras 16.00 (amser lleol)
 • 17.45 Llundain, Paddington > Caerdydd Canolog 19.46

Roedd yr Hammersmith and City line ar gau y diwrnod hwnnw, felly gymrodd hi fwy o amser i gyrraedd Paddington. Roedd hefyd llai o drenau’n rhedeg yn ôl i Gaerdydd am ei bod hi’n ŵyl y banc – felly erbyn i ni gyrraedd Paddington, roedd rhaid aros awr am drên adref.

Advertisements
Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Dim byd o bwys, lled-hunangynhalieth. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

2 Ymateb i O Gaerdydd i’r Almaen ar y trên

 1. Diolch am rannu hwn. Mae’r Man yn Seat 61 yn ddefnyddiol iawn ac dwi wedi defnyddio fe sawl gwaith. Hefyd dwi’n argymell bahn.de i fwcio tocynnau. Dwi newydd defnyddio’r safle honno i archebu tocynnau o Stockholm i Gaerdydd.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s