Jam Riwbob

Ryseit Pam Corbin (mwy neu lai)

Cynhwysion: 900g siwgr preserfio, 1 kg riwbob, 100ml sudd oren ffres

Cam 1. Torri’r riwbob yn ddarnau tua 2fodfedd o hyd, a rhoi haenau o siwgr a riwbob am yn ail mewn padell preserfio gan orffen gyda haen o siwgr. Arllwys y sudd oren ar ben popeth – a gadael hwn i greu surop am gwpwl o oriau.

Cam 2. Dod â’r riwbob, y siwgr a’r sudd i ferwi’n araf (gall hyn gymryd hyd at 45 munud) ac wedyn unwaith bod y gymysgedd yn berwi, tynnu’r ewyn oddi ar ei ben wrth iddo ffurfio. Mae’r llyfr ryseitiau yn dweud y dylen i ferwi fel hyn am ryw 8 munud – ond dwi’n ffeindio ei fod e’n cymryd fwy o amser i’r jam gyrraedd y pwynt setio – felly ar ôl dod â’r gymysgedd i ferwi, roedd e’n byrlymu am ryw 20 munud gen i.

Unwaith i’r jam ddechrau edrych fel hyn, rwy’n dechrau siecio i weld os yw e ‘di cyrraedd y pwynt setio.

Cam 2.5. Tra bod y jam yn berwi – cofiwch ddiheintio’r jariau. Dwi’n eu rhoi nhw mewn powlen a’n arllwys dŵr berw drostyn nhw, a’u gadael nhw am ddeg munud – cyn troi nhw ben i waered ar liain glân. Dwi’n gwybod bod dulliau lot mwy cymhleth o wneud hyn ond mae’r uchod yn ddigon da i fi…

Cam 3. Siecio i weld a yw’r jam wedi cyrraedd pwynt setio. Rhoddais i ddysgl yn y rhewgell i’w oeri, wedyn rhoi llwyaid o’r jam ar y ddysg a’i adael am funud neu ddwy. Os yw’r jam yn ffurfio croen sy’n ‘crychu’ pan fyddwch chi’n ei brocio, mae’n barod. (Roedd rhaid i fi siecio teirgwaith cyn bod hyn yn digwydd ddoe).

Cam 4. Gadel y jam i oeri am ryw ddeg munud, cyn ei roi mewn i’r jariau. Dwi’n ffeindio bod twndis a lletwad yn helpu wrth geisio arllwys y jam i’r jariau.

Os ydych chi’n hynod o drist, allwch chi brintio labeli i roi ar y jam unwaith y bydd y jariau wedi oeri…

Advertisements
Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Llysiau, Ryseits. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

 1. Hysbysiad: Riwbobmania | Blog Carl Morris | Carl Morris

 2. Dywedodd cathasturias :

  Smo’ti’n rhoi sinsir ynddo? Dwi erioed wedi ei drial heb sinsir ond efallai wnaf i nawr.

 3. Dywedodd tatws :

  Wnes i batch gyda sinsir rhai blynyddoedd yn ôl (siŵr o fod y tro cynta i fi goginio jam). Well ‘da fi’r ryseit ma – ond mae’n bosibl taw’n sgiliau gwneud jam i odd ar fai am fethiant y batch cyntaf, yn hytrach na’r ryseit arall. Wedi ‘neud siytni riwbob a sinsir mas o lyfr Pam Corbin: http://www.rivercottage.net/users/River%20Cottage%20Preserves%20Handbook/

 4. Hysbysiad: Rhagor o ryseitiau riwbob… | Hadau

 5. Hysbysiad: Cacen jam riwbob | Hadau

 6. Hysbysiad: Jam Mafon | Hadau

 7. Hysbysiad: Oni heuir ni fedir: riwbob | Hadau

 8. Hysbysiad: Beth sy’n tyfu – Mehefin 2013 | Hadau

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s