We can’t go on eating like this

Fel rhan o ŵyl fwyd Gorllewin Cymru, aethon ni i’r drafodaeth hon – gyda’r panelwyr Simon Wright, Joanna Blythman, Richard Arnold a Patrick Holden. Dwi wedi sôn o’r blaen fod y gŵr yn ymwneud ag ymgyrch Siop y Bobl yng Nghaerdydd, felly roedd y drafodaeth yn gyfle i ystyried rhai syniadau. Mae e wedi ymhelaethu fan hyn… Am y tro rydw i jyst am nodi rhai pwyntiau diddorol i gnoi cil arnyn nhw.

Yn y byd heddiw, mae biliwn o bobl yn newynu a biliwn o bobl dros eu pwysau.

Er mai dyma a welir fel y ffordd orau o gynhyrchu bwyd ‘rhad’ – nid yw’r system gynhyrchu bwyd ddiwydiannol sydd ohoni yn gynaliadwy (tyfu ar raddfa enfawr/ ychwanegu cemegau/ cnydau GM) – ond mae’r costau’n rhai cudd ar y cyfan… Gordewdra, niwed i’r amgylchedd, system sy’n annheg i gynhyrchwyr ac yn y blaen… Anodd perswadio pobl i newid y drefn am fod costau’r ffyrdd amgen yn rhai hysbys (ieir batri vs ieir maes)

Addysg – diffyg addysg bwyd mewn ysgolion, o ran sgiliau coginio sylfaenol, a gwybod o ble mae’n bwyd ni’n dod a’r hyn sydd o’i le yn y diwydiant bwyd (y costau cudd/ anhewch/ camdriniaeth). Codwyd pwynt am gontractau ffreuturau ysgolion – ysgolion yn creu gerddi ac ati i geisio addysgu’r plant, ond dim modd coginio’r bwyd yn y ffreutur.

Bod gormod o bŵer gan yr archfarchnadoedd mawr – ond bod dim un ateb i bawb. Angen gweithio ar lunio atebion lleol.

Ym marn Blythman – does dim pwynt i gynhyrchwyr gwyno am archfarchnadoedd os ydyn nhw’n mynd i barhau i werthu eu cynnyrch drwyddyn nhw. Ewch ati i ganfod ateb amgen achos allwch chi ddim newid yr archfarchnadoedd. Ond, ym marn Arnold – rhaid cydweithio â’r archfarchnadoedd ar hyn o bryd achos does dim ateb amgen – ond dylid gweithio tuag at gynnig atebion amgen ymarferol hefyd.

Brand – peth hollbwysig ym marn Arnold, sef cyfarwyddwrbrand Calon Wen a Proper Welsh Milk. Archfarchnadoedd Prydain yw’r unig rhai yn Ewrop sy’n cuddio cefndir y cynnyrch tu ôl label yr archfarchnad. Drwy sicrhau bod brandiau Calon Wen a Proper Welsh yn rhai cryf iawn – mae’n golygu na all y siopau gael gwared arnyn nhw dros nos. Tra bod ffermwyr annibynnol sy’n dod o dan label yr archfarchnad yn gallu colli eu contractau dros nos.

Pwysigrwydd y cyfryngau cymdeithasol. Bydd un neges ar twitter yn cwyno am ddiffyg cynnyrch annibynnol yn eich Tesco lleol yn cael ymateb cyflymach na’r gweithdrefnau cwyno swyddogol. Angen manteisio ar y grym hwnnw!

Advertisements
Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Bwyd. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s