Gŵyl Seidr a Pherai Cymru

Braidd yn hwyr yn sôn am hyn – wn i ddim i ble’r aeth yr wythnos ddiwetha’! Ta beth, ddydd Llun diwetha’, a hithau’n ŵyl y Banc (a ninnau am osgoi gymaint o’r jiwbilî â phosibl) benderfynon ni fynd am daith fach arall ar docyn diwrnod… Y dewis tro ‘ma oedd Gŵyl Seidr a Pherai Cymru, ar fferm Blaengawny, ychydig filltiroedd tu hwnt i Drecelyn.  Aethon ni ar y trên i Drecelyn, wedyn cerdded cwpwl o filltiroedd i’r fferm – odd bach mwy heriol nag oedd e’n edrych ar bapur, gan bo dipyn o fynydd i’w ddringo lan at y fferm. Ond ‘na ni, roedd seidr, perai, bwyd da a cherddoriaeth yn ein disgwyl ar ddiwedd y daith…

 bod yn hollol onest – sai hyd yn oed yn hoffi seidr -ond wy’n hoff iawn o berai. Do’n i ddim yn siŵr sut oedd pethau am fynd pan gyrhaeddon ni’r ŵyl a ches i flasu dau fath o berai ‘canolig’ (ro’n nhw wedi rhoi sticeri ar y casgenni gwahanol i ddangos a oedd y ddiod yn sych, yn ganolig neu’n felys) – do’n i ddim yn hoff o’r naill na’r llall – ond wedyn ges i flasu rhai melys, ac roedden nhw lot fwy at fy nant anniwylliedig i. Mae’n wych cael blasu cyn prynu mewn digwyddiadau bach fel hyn – a chael barn y cynhyrchwyr eu hunain o ochr arall y bar.

Y drefn oedd ein bod ni’n cael gwydr hanner peint am y pris mynediad (£4), ac yna’n talu £1.50 am bob hanner peint o seidr neu berai… Roedd sudd afal a phethau dialcohol eraill ar gael hefyd. Gawson ni fyrgyr yr un i ginio (gyda chaws Gorwydd Caerffili a siytni phêrs ar ei ben) ac eistedd drwy’r prynhawn yn yr haul (a’r gwynt) yn clywed bandiau ifanc lleol. Diwrnod braf, ar y cyfan, a bach o ysbrydoliaeth i’r gŵr o ran Siop y Bobl.

Gadawon ni marcie 4 er mwyn rhoi digon o amser i daclo’r tyle nôl lawr i’r trên. Roedd pethau’n dechrau prysuro wrth i ni adael – ac roedd hi’n edrych fel se lot o bobl ifanc lleol wedi cyrraedd i fwynhau’r ŵyl, efallai am resymau ychydig yn wahanol i’r teuluoedd a’r dynion boliog a barfog fu yno’n gynharach yn ystod y dydd.

Yr olygfa lawr i’r cwm o fferm Blaengawny

Llwyfan yr ŵyl

Un ‘r ddau far

Advertisements
Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Bwyd, Ffrwythau, Gyda llaw. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s