Dihangfa

Ddes i adre wythnos i ddydd Sul diwetha’ (y tro diwetha’ i fi fentro draw i’r rhandir) yn llawn bwriadu sgwennu ryw gofnod ar ô1) treulio rhyw ddwyawr yn garddio yn yr haul. Roedd hi’n hynod o braf y diwrnod hwnnw a llwyddon ni i blannu betys a chwpwl o gorbwmpenni, rhoi gwrtaith ar y corbwmpenni, y pwmpenni, y brocoli porffor (ar gyfer blwyddyn nesa) a’r ysgewyll a thwtio’r patsh – y chwyn o gwmpas y letys a’r sbigoglys, a’r riwbob afreolus.

Cyn y dydd Sul hwnnw, roedd y gŵr hefyd wedi plannu’r corn melys – sy’n edrych yn dda ‘lenni ar ôl eistedd yn yr haul (wythnosau yn ôl nawr) yn ffenest yr ystafell fwyta. Mae’r rhandir yn edrych yn dda, ac er gwaetha’r tywydd cyfnewidiol ‘lenni, ‘dy’n ni wedi llwyddo i gadw pethau o dan reolaeth.

Ac eto, nid y jobsys garddio ro’n i’n bwriadu sgwennu amdanyn nhw pan ddes i adre’r diwrnod hwnnw ond y teimlad, ar ôl gorffen ein gwaith, o eistedd yn ôl yn ein cadeiriau plastig a chael sip o ddŵr wrth edrych ar beth ‘ry’n ni wedi’i gyflawni. Pleser hynod o syml. Dyna’r peth gorau am gadw rhandir yn y ddinas yn fy marn i – hynny a’r rhyddid o gerdded drwy Dreganna ar fore dydd Sul mewn hen ddillad mwdlyd a welis yn cario bag o gompost drewllyd, heb boeni.

Ond lwyddais i ddim sgwennu hynny oll lawr tan nawr – ar ôl pigo gormod o riwbob y diwrnod hwnnw a mynd ati (braidd yn or-obeithiol) i geisio cwcan batsh arall o jam, crymbl riwbob a’r cinio roedd ishws angen ei gwcan… Ac ar ôl hynny, baglu drwy’r wythnos waith. Ac ar y penwythnos, galifantan off i amryw briodasau (ma’i’r adeg ‘na o’r flwyddyn eto)!
A nawr bod dwy briodas (allan o bedair) mas o’r ffordd, a ninnau ar ganol wythnos waith arall, dyma fi’n ffeindio’n hunan yn meddwl am y ddihangfa sy’ i gael ar y rhandir, a’n edrych ‘mlaen at gael gwisgo’r hen ddillad mwdlyd eto’r penwythnos ‘ma.

Advertisements
Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Dim byd o bwys, Garddio. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s