Antur arall heb gar

Priododd un o’n ffrindiau i draw yng Ngogledd Iwerddon mis yma. Cyfle hyfryd i ddal lan ‘da hen wynebau, a chyfle arall am antur heb gar.

Er mwyn cymhlethu pethau, penderfynon ni ymweld â ffrind arall yng Nghaeredin ar y ffordd draw… a mynd am wyliau bach i Ddulyn ar y ffordd adre.

Wnâi sôn am elfennau llai sych mewn post arall, ond dyma fraslun o’r daith o ran logisteg a phrisiau. Yn amlwg, byddai hedfan wedi bod yn gyflymach ond dy’n ni’n ceisio peidio â gwneud hynny oni bai fod rhaid (a dy’n eitha llym wrth ddiffinio ‘rhaid’.) Byddai cael car wedi gwneud ambell i gam o’r daith yn fwy hwylus – ond efallai bod y gwrthwyneb yn wir hefyd.

Yn fras iawn…

Caerdydd > Caeredin

Hyd y daith (yn cynnwys aros): 6 awr a hanner    Pris: £65

Caeredin > Belfast

8 awr   £28

Belfast > Dulyn

2 awr a hanner   £25

Dulyn > Caerdydd

9 awr   £48

 

Yn fanwl…

Y trên o Gaerdydd i Gaeredin

Os byddwch chi’n mynd i wefan prynu tocynnau trenau a’n chwilio am y daith hon, mae’n debyg fydd pris y tocyn ‘uniongyrchol’ tua £150 (neu fwy). Ond os byddwch chi’n edrych ar fanylion y daith, fwy na thebyg bydd angen newid trên (yn Crewe fel arfer) ac os byddwch chi wedyn yn chwilio am ddau docyn – un o Gaerdydd i Crewe, ac un arall o Crewe i Gaeredin (sef yr un daith yn union â’r tocyn ‘uniongyrchol’) mae’r prisiau’n dechrau o tua £65 (am y ddau docyn gyda’i gilydd).

Mae rhagor o wybodaeth am ba mor wallgo yw’r system prisio tocynnau trenau (a sut i osgoi talu crocbris am daith) ar wefan Money Saving Expert.

Felly, roedd y tocyn o Gaerdydd i Gaeredin yn £65 a gadawon ni Gaerdydd tua 10am a chyrraedd Caeredin am 4.30pm.

Caeredin i Belfast

Ma tocynnau fferi llawer llai gwallgo na thocynnau trên – ond mae’n gallu bod braidd yn anodd gweithio mas sut a ble i’w prynu nhw. Mae gwefan The Man in Seat 61 yn ddefnyddiol fel man cychwyn ar gyfer unrhyw daith sy’n cynnwys trenau…

Wnes i ddarganfod yn o fuan (drwy wefan Stena) y gallen ni deithio o Gaeredin i ganol Belfast ar un tocyn ‘Rail and Sail’ – ond mae gwefan Stena’n ofnadwy, felly cymerodd hi sbel fach i weithio mas taw’r lle gorau i rynnu tocyn oedd gwefan Scotrail.

O Gaeredin i Belfast, gadawon ni tua 10am a chymryd trên i Glasgow (tua awr), wedyn trên i Ayr (tua awr), lle roedd bws yn aros y tu allan i’r orsaf i’n cludo ni i’r porthladd yn Cairnryan (tua awr a hanner). Roedd popeth yn ddiffwdan iawn, ond o safbwynt moethusrwydd – roedd hi’n daith eitha’ troellog ar y bws! Cyrhaeddon ni’r porthladd erbyn tua 1.30pm a siecio i mewn yn syth. Roedd y fferi am 3.30pm, a chyrhaeddon ni Belfast tua 5.45pm. Roedd bws yn aros ar ben arall y daith i’n cludo ni i Orsaf fysiau Europa yng nghanol y ddinas – sy’ reit drws nesa i orsaf drenau Great Victoria Street.

Pris y tocyn o Gaeredin yr holl ffordd i ganol Belfast oedd £28.

Belfast i Ddulyn

Gwnaethon ni ddim prynu tocyn ymlaen llaw yn yr achos hwn – a thalu tua £25 yr un ar y diwrnod, ond pe bai ni wedi gwneud fwy o ymchwil bydden ni wedi sylweddoli bod modd cael tocyn rhatach (tua £10) o wefan Translink a’i gasglu o’r orsaf. Mae pedwar neu pum trên yn rhedeg o Belfast i Ddulyn bob dydd ac mae’n cymryd tua dwy awr a hanner.

Dulyn i Gaerdydd

Gwnaethon ni drefnu tocynnau ‘Rail and Sail’ ar gyfer y cam hwn unwaith eto. Roedd y manylion yn dod lan ar wefannau Arriva a First Great Western (a gwefan Stena) ond gwnaethon ni ddim llwyddo i brynu tocyn ar y we. Mae Stena ac Irish Ferries ill dau yn hwylio o Ddulyn i Gaergybi, ond doedd eu gwefannau nhw ddim yn hynod o glir chwaith – felly aeth y gŵr i’r orsaf yng Nghaerdydd i brynu tocynnau.

Yn y diwedd gwnaethon ddal fferi am 8.45 o Ddulyn a chyrraedd Caergybi tua 10.45 (bydden i ddim yn argymell y cysylltiad cyflym hwn – choppy iawn!) Mae’r trên yn gadael yn syth o borthladd Caergybi, sy’n wych, ond roedd rhaid aros rhyw ddwyawr am drên, sy’ ddim yn wych gan y bydde chi’n disgwyl i’r amserlen drenau gyd-fynd â’r amserlen hwylio… Ta beth, mae’r trên uniongyrchol i Gaerdydd yn cymryd tua phedair awr a hanner. Costiodd y daith o Ddulyn i Gaerdydd £48.

Wn i ddim os oedden ni’n fwy beirniadol o’r drafnidiaeth unwaith oedden ni nôl yng Nghymru ai peidio, ond hwn oedd cam lleia pleserus y daith (h.y. gorfod aros am drên/dim llawer i’w wneud yng Nghaergybi/taith hir nôl i Gaerdydd…) Ta waeth, roedd hi’n siwrnai ddigon diffwdan ac roedden ni nôl yn y tŷ tua 5.30pm – er ei bod hi’n teimlo ein bod ni wedi bod yn teithio ers achau!

Advertisements
Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Amgylchedd, Dim byd o bwys. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Un Ymateb i Antur arall heb gar

  1. Dywedodd cathasturias :

    Da iawn chi! Cymaint llai o stres hefyd wrth beidio a hedfan.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s