Hydref ar y rhandir

Mae pethau’n dechrau arafu draw ar y rhandir erbyn hyn. Does dim cymaint o lysiau’n tyfu draw ‘na â hithau’n gaeafu, a does dim cymaint o waith tacluso a chwynnu. Byddwn ni siŵr o fod yn ymweld â’r patsh yn llai aml dros y misoedd nesaf, ond ‘dy’n ni’n gobeithio dysgu o’r llynedd a chadw cwpwl o gnydau i fynd dros y gaeaf – digon o gennin ac ysgewyll, a brocoli porffor ar gyfer dechrau’r gwanwyn. Felly tymor yr hydref yw’r adeg i roi trefn ar bethau (cyn iddi fynd yn rhy oer!) a dechrau paratoi ar gyfer y flwyddyn nesaf. Dyma beth rydyn ni wedi’i wneud…

Tacluso

Cofio’r cyfardwf? Roedd y rhain wedi mynd yn wyllt braidd felly ru’n ni ‘di torri’r holl blanhigion yn ôl, ac wedi defnyddio’r dail fel ‘mulch’ mewn mannau eraill ar y patsh ar ôl chwynnu. Wnawn ni siŵr o fod dynnu rhai o’r planhigion allan cyn y flwyddyn nesa – mae gyda ni tua wyth, a byddai hanner hynny’n iawn fwy na thebyg.

Dy’n ni hefyd wedi ceisio rhoi trefn ar yr holl fanion fel potiau hadau a’r hen boteli llaeth y byddwn ni’n eu defnyddio fel ‘coleri’ ar egin-blanhigion i’w diogelu nhw rhag y gwlithod.

Mae’r gŵr hefyd wedi palu gwrtaith i mewn i’r tir ar ôl tynnu gweddillion cnydau’r haf.

Do’n ni heb cweit orffen y cawell ar gyfer y brocoli porffor – felly dwi nawr wedi tacluso’r corneli i geisio atal adar rhag nythu yn y cnwd flwyddyn nesa!

Medi

Dy’n ni bellach wedi pigo’r mafon a’r corbwmpenni olaf. Mwy am y mafon yn y man…

Bwrw golwg dros beth sy’n dal i dyfu

Ma ‘na un bwmpen ar y ffordd a lot o gennin.

Ma tipyn o fetys gyda ni – ond mae rhywbeth wedi bod cnoi tyllau bach i roi o’r llysiau. Ar ôl damnio’r gwlithod am adeg, mae un o’r garddwyr eraill ar y rhandir wedi awgrymu taw llygod sy’ ar fai. Bydd dal modd defnyddio’r llysiau i wneud cawl betys ac ati, ond dyw’r llysiau ddim yn edrych yn hynod o bert! Mae’r garddwr arall wedi awgrymu y dylen ni dyfu betys i ffwrdd o gyrion y patsh (lle gall llygod rhedeg mewn a mas o’r isdyfiant ar yr ymylon). Bydd rhaid ystyried beth i’w wneud flwyddyn nesaf.

Dyma ni’r brocoli porffor a’r ysgewyll yn y cawell ar ei newydd wedd. Dod yn dda ar hyn o bryd, ond bydd rhai aros i weld shwd eith hi dros y gaeaf eleni.

Advertisements
Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Bwyd, Ffrwythau, Garddio, Llysiau. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s