Caeredin a Dulyn

Sonies i am ein trip ar y trên i Gaeredin, Belfast a Dulyn nôl ym mis Tachwedd gan addo sôn am elfennau llai sych yn y man… Wel, aeth trefniadau’r Dolig yn drech na fi. Mae gwyliau’n gyfle hyfryd i ddod o hyd i bethau newydd a chael eich ysbrydoli – dwi a’r gŵr yn aml yn ffeindio’n hunain, ar ein gwyliau, yn trafod syniadau newydd a beth hoffen ni weld yn newid yng Nghaerdydd, Cymru, y byd… Wedyn ‘dy’n ni’n dod adre a dim ond rhyw wythnos wneith hi gymryd cyn bod yr angen i eistedd wrth ddesg bob dydd ac wedyn gwneud cant a mil o bethau cymharol ddibwys yn ein hamser sbâr yn bwrw ein syniadau i’r llwch. Pan ddaethon  ni adre, ro’n i’n llawn fwriadu mynd ati i ddarlunio a sgwennu mwy. Mewn gwirionedd, dwi ‘di treulio’r mis diwetha’n prynu, yn gwau ac yn coginio anrhegion Nadolig, heb sôn eu lapio nhw. Ond mae’r rhan fwyaf o’r pethau hynny wedi’u gwneud nawr – a dyma gyfle bach i geisio cofio rhai o’r pethau wnaeth fy ysbrydoli ar ein gwyliau bach…

Map o bethau difyr i'w gwneud yng Nghaeredin, gan fy ffrind Rachel

Map o bethau difyr i’w gwneud yng Nghaeredin, gan fy ffrind Rachel

Y prif beth i’m ysbrydoli oedd fy ffrind hyfryd Rachel McCrum. Dwi ‘di nabod Rachel ers i ni astudio Saesneg gyda’n gilydd yn y Coleg. Er mor hyfryd oedd ein hamser yn y Brifysgol, dwi’n teimlo ein bod ni’n dwy’n profi pa mor ddigyfeiriad yw Saesneg fel pwnc. Ers gadael Coleg, dw i wedi cael gwaith fel ymchwilydd a rhedwr i gwmni teledu, swyddog gweinyddol i elusen, golygydd sgriptiau a chyfieithydd – gyda thamed bach o sgriptio fan hyn a fan draw a thipyn o waith gwirfoddol yn trefnu gigs a sgwennu ffansîns. Ers gwneud yr un pwnc, mae Rachel wedi bod yn geidwad mewn parc natur, ymgynghorydd amgylcheddol, swyddog datblygu cynulleidfaoedd (gyda sefydliad celfyddydol), cyn symud i Gaeredin i wneud PhD… ac wedyn rhoi’r gorau i hynny am fod ei helyntion amser sbâr wedi dod yn bwysicach iddi na’r stwff academaidd. Felly does dim lot o batrwm i yrfaoedd yr un ohonom ni.

Yr hyn sydd wedi mynd â bryd Rachel yw caffi a chanolfan gelfyddydol o’r enw The Forest. Yn yr haf y llynedd, wynebodd y caffi fygythiad ar ôl i’r adeilad ble lleolwyd y ganolfan gael ei werthu. Gwnaeth y perchenogion newydd godi’r rhent i lefel na allai’r fenter gymdeithasol ei fforddio (yn debyg i’r hyn a ddigwyddodd gyda Spillers yng Nghaerdydd) – a chafwyd ymgyrch fawr i achub y lle. Bu’n rhaid gadael yr adeilad gwreiddiol yn y pen draw. Ond yn lle gadael i’r freuddwyd farw, symudodd The Forest i leoliad newydd ac ailddechrau â’r gwaith. Ac mae Rachel wedi bod yn brysur iawn â’r gwaith hwnnw… Yn ogystal â helpu i redeg y fenter, mai wedi bod yn cynnal gweithdai a nosweithiau arbennig ar gyfer sgwenwyr a beirdd llafar (beth wedech chi am spoken word gwedwch? Cyfarwyddiaid?!) Menter ddiweddaraf Rachel yw sefydlu ‘gwasg’ gyda’i ffrind sy’n cyhoeddi pamffledi o farddoniaeth, o’r enw Stewed Rhubarb. Ro’n i’n hynod o falch o allu cyfrannu potelaid o fodca riwbob ar gyfer eu lansiad.

Rhywbeth arall wnaeth fy ysbrydoli oedd Amgueddfa Genedlaethol yr Alban – ond wnâi sôn am hynny mewn post arall…

Ymlaen â ni i Ddulyn, dinas llawn bywyd ac ysbrydoliaeth – er nad yw hi’n hynod o bert na chrand o gymharu â phrifddinasoedd blaenaf Ewrop (ond dwi’n gweld hynna fel peth positif, o safbwynt potensial Caerdydd – os yw hynna’n neud sens!) Mae llwyth o lefydd difyr rownd y ddinas, ond y peth mwyaf ysbrydoledig i ni ei weld oedd yr ail-gread o stiwdio Francis Bacon yn Oriel Dinas Dulyn.  Mae holl gynnwys y stiwdio ble weithiodd Bacon yn Llundain wedi’i gludo i Ddulyn, ac mae’r ystafell wedi’i hail-greu yn yr amgueddfa – ac mae’n gampwaith ynddi’i hun.

Stiwdio Francis Bacon

Stiwdio Francis Bacon

Roedd hi hefyd yn hyfryd gweld cymaint o gerfluniau rownd Dulyn – ces i’n atgoffa am y post gwych hwn ar flog Sara Huws. Ewch i ddarllen blog Sara – dweud y cyfan lot yn well nag y gallen i…

Fy hoff gerflun yn Nulyn – Patrick Kavanagh wrth y gmlas

Advertisements
Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Dim byd o bwys. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Un Ymateb i Caeredin a Dulyn

  1. Hysbysiad: Artes Mundi | Hadau

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s