Chasing Ice

Wythnos ‘ma, es i weld Chasing Ice, ffilm gan y ffotograffydd James Balog am ei brosiect ‘Extreme Ice Survey‘ sy’n ceisio cyflwyno tystiolaeth bendant o newid hinsawdd mewn ffordd syml ac uniongyrchol. Mae’r syniad yn weddol syml – ar ôl arbrofi â ffyrdd o gyfleu effeithiau newid hinsawdd mewn ffotograffiaeth, penderfynodd Balog mai’r testun gorau ar gyfer ei luniau oedd iâ. Roedd e am ddangos bod y blaned yn newid, a hynny ar raddfa fawr, felly aeth ati i osod camerau o gwmpas cyfres o rewlifau, a rhaglennu’r camerau i dynnu cyfres o luniau treigl amser – bob awr, bob dydd, bob tymor dros gyfnod o flynyddoedd. Mae’r ffilm yn tynnu sylw at ba mor anodd oedd y gwaith ymarferol o ddringo drwy’r eira a’r iâ i osod y camerau – ac weithiau, gorfod wynebu’r ffaith, ar ôl dod yn ôl i’w siecio ar ôl chwe mis, nad oedd yr arbrawf wedi gweithio. Ond er bod stori’r ffotograffydd yn ddiddorol ynddo’i hun, ei luniau yw’r hyn sy’n ei gwneud hi’n ffilm gofiadwy.

O safbwynt gweledol, mae hon yn ffilm odidog wrth i Balog gymryd y lluniau treigl amser a’u cyflymu i ddangos sut mae’r rhewlifau’n newid. Mae’r canlyniadau’n syfrdanol.

Mae Balog o’r farn nad yw hi byth yn rhy hwyr i fynd i’r afael â’r broblem, ac mae ‘na argymhellion gwych ar gamau bach a chamau mwy y gall pawb eu cymryd i leihau eu hôl troed carbon ar wefan Chasing Ice. Os cewch chi gyfle i weld y ffilm, bydden i’n argymell gwneud hynny.

I roi blas o’r ffilm, dyma ddarlith gan Balog ar wefan TED. Mae’r ddarlith yn para 20 munud ond os yw amser yn brin, mae’r fideo treigl amser cyntaf o rewlif yn toddi yn dechrau tua 8 munud 45 eiliad i mewn i’r fideo. Mae fideos o rewlifau eraill ar ôl hynny.

Advertisements
Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Amgylchedd. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Un Ymateb i Chasing Ice

  1. Dywedodd sgentilyfrimi :

    Swnio’n werth ei weld. Wrthi’n darllen nofel ‘Flight Behaviour’ gan Barbara Kingsolver am effeithiau newid hinsawdd ymysg pethau eraill; arbennig o dda.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s