Stop Drws

Ar ôl diwrnod prysur yn y gwaith, fydda i â’r gŵr yn hoffi cael sit down a phaned* yn yr ystafell fyw glyd. Bron bob tro y byddwn ni’n gwneud hynny, ryw bum munud ar ôl i ni setlo, bydd y gath yn trotian mewn gan wthio’r drws ar agor led y pen fel bo rhaid i rywun godi i’w gau unwaith eto…. Wrth gwrs, fel allen ni gau’r gath allan o’r ystafell, ond byddai hynny ddim yn deg. Felly, pen wythnos diwetha es i ati i ddatrys y broblem drwy greu stop drws.

Doedd gen i ddim patrwm wrth law, felly dim ond braslun yw’r camau isod. I ddechrau, dorres i batrwm driongl hafalochrog allan o bapur newydd (roedd yr ymylon tua 12cm – ond wnes i ddim eu mesur – dim ond mesur yr ongl â wedyn gweld ble oedd y llinellau’n croesi). Yna defnyddio’r patrwm hwnnw i dorri 4 triongl allan o ddefnydd oedd gen i’n sbâr.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Y bwriad oedd creu stop drws siâp pyramid, ond ar ôl torri’r trionglau allan o’r defnydd, ro’n i’n poeni byddai pyramid o frethyn gwyrdd braidd yn ddiflas, felly dorres i stribedi (tua 14cm, wedwn ni) o ddefnydd arall er mwyn creu border. Roedd angen 5 o’r rhain arnai (ond byddai angen 6 ar wniadwr mwy dewr na finnau, petai am orffen y peth yn daclus neis).

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nesaf, gwnio’r trionglau at ei gilydd. Does gen i ddim llun o’r cam hwn – gan taw dyma’r rhan fwya cymhleth a ro’n i’n canolbwyntio. Roedd e hefyd yn gam eitha diflas i rywun sy ddim yn or-hoff o wnio. Y syniad yw rhoi ymyl dau o’r trionglau at ei gilydd, gyda’r defnydd border wedi’i blygu yn hanner rhwng y ddau driongl… wele fraslun isod.

IMAG0288

Mae angen i wynebau blaen y tri darn o ddefnydd wynebu am i mewn (h.y. chi’n gwnio ar ochr gefn y defnydd). Dyw’r braslun ddim yn dangos hyn yn dda iawn, ond wrth wnio’r darnau at ei gilydd, mae angen gadael tua hanner cm/cm o’r border  i’r dde o’r edafedd (y llinell doredig).

Y darn cymhleth yw ychwanegu’r trionglau eraill. Eto, dim llun go iawn felly dyma fraslun sgeri o gymhleth! Ar ôl gwnio 5 ymyl at ei gilydd (y 3 cham sy’n weddol glir, wedyn y 2 gam sydd wedi’u nodi â saeth) dim ond y 2 ymyl â seren fydd heb eu gwnio at ei gilydd.

IMAG0289

Nawr y darn hwyl – llenwi’r pyramid â ffacbys (neu unrhyw fwyd sych o faint tebyg fel pys neu reis).

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ar ôl llenwi, wnes i jyst wnio’r ddwy ymyl olaf at ei gilydd heb boeni am ffitio border arall – ond byddai modd i rywun sy’n mwynhau gwnio wneud hynny. Wnes i wnio hyn i gyd â llaw – ond byddai peiriant gwnio yn gwneud y job dipyn yn haws ac yn gynt. Ta beth – wy’n hapus â’r cynnych terfynol, ac mae wedi datrys ein problem gyda’r gath a drafftiau, felly o hyn allan, gallwn ni fwynhau ein paneidiau heb boenu am orfod codi i gau’r drws.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

*ydyn, ni’n anghredadwy o cŵl

Advertisements
Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Gyda llaw. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

 1. Dywedodd Rhys :

  Cwestiwn holl bwysig, oes rhaid smwddio’r papur newydd yn gyntaf?

 2. Dywedodd Rhiannon :

  Mae hwnna yn fendigedig. Ydy e yn peth eitha syml I neid? 🙂

  • Dywedodd hadau :

   Eitha syml os y’ch chi’n gyfarwydd â gwnio (dwy ddim)! Ddefnyddies i ddefnydd eitha trwchrus, a’r peth anodda oedd cael y nodwydd drwy’r haenau.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s