Dianc (eto) ar y trên (eto)

Wn i ddim a yw’r blog ‘ma’n gwneud iddo fe swnio weithiau fel se fi a’r gŵr yn jolihoitan byth a hefyd. Ers cael gwared ar y car, dwi’n tueddu nodi unrhyw drip y byddwn ni’n mynd arno i gael nodyn o ba mor ddiffwdan (neu beidio) oedd y daith. Mewn gwirionedd, dydyn ni heb fod ar wyliau ‘go iawn’ ers ein mis mêl yn 2011 gan fod pob ‘gwyliau’ ers hynny wedi bod yn rhyw fath o estyniad o daith i ymweld â theulu/ ffrindiau/ mynd i briodasau ac ati. Wel, fis diwetha’, fe lwyddon ni dianc ar wyliau go iawn. Aethon ni ar y trên i Bordeaux am gwpwl o nosweithiau, wedyn ‘mlaen i dre fach ar lan y môr o’r enw Cap Ferret, cyn teithio i Baris am noson i dorri’r daith nôl adre ar y trên. Falch o roi gwybod y cafwyd amser ysblennydd! Dyma rai o’r uchafbwyntiau…

Ecolodge Des Chartrons, Bordeaux
Dyma ble wnaethon ni aros, yn hen ardal y gwerthwyr gwin sef ‘Chartrons’. Ardal fach fywiog a difyr ddim yn bell o’r Graonne – ac ar fore Sul, roedd marchnad anhygoel ar lan yr afon.

Bordeaux 360
Cwmni sy’n trefnu teithiau i’r Chateaux tu allan i’r ddinas i ddysgu mwy am y diwydiant gwin, a chael blas ar y cynnyrch. Aethon ni i Chateau Reverdi a Chateau Lagrange yn ardal y Medoc – a dod â chwpwl o boteli nôl i’n hatgoffa ni o’r daith.

Le Septieme Peche
Bwyty â seren Michelin ddim yn bell o ardal Chartrons. Gan ein bod ni ar ein gwyliau, fe gawson ni’r fwydlen ‘darganfod’ – chwe chwrs (ynghyd ag amuses bouche) a oedd yn hollol hyfryd. Dyma’r fwydlen:

Amuses Bouche
L’artichaut violette et truffe
Oeuf, Onsen , parfum sous-bois fumes
La langoustine d’ici ên carpaccio, saveurs d’ailleurs
Le demi-pigeon de Mme Le Guen de Dordogne, abats croustillants, céleri, oignon grelot et jus de caisson
La pomme verte, vanille de Madagascar
Chocolat Manjari et Opalys, Fruits de la Passion
ou
Rêve de mangue, quelques touches de coco
Mignardises

Cap Ferret
Fe dreulion ni bedair noson yn y dre fach gysglyd hon sy ar benrhyn rhwng y Bassin d’Arcachon a Môr yr Iwerydd, tua awr a hanner o Bordeaux. Dros yr haf, mae’n debyg bod yr holl drefi a phentrefi ar hyd y Bassin yn prysuro cryn dipyn, ond yr adeg hon o’r flwyddyn roedd pethau’n dawel ac yn heddychlon iawn – sef yn union beth roedd ei angen arna i a’r gŵr. Ymhlith yr uchafbwyntiau yma roedd taith hyfryd ar feiciau wedi’u llogi ar lwybrau seiclo a oedd yn arwain drwy’r coed pinwydd i draeth tawel Le Truc Vert a sawl pentref bach arfordirol. Gwnaethon ni hefyd flasu wystrys am y tro cyntaf (a mwynhau’r profiad yn arw) yng nghaban Catherine Roux, er gwaetha’r glaw tu allan. A chawsom ni ginio hyfryd ym mwyty La Maison du Bassin ar ein noson ola’ – gwesty llawn steil y bydden i’n sicr am aros yno os awn ni fyth yn ôl) i’r ardal eto.

Advertisements
Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Dim byd o bwys. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s