Gwaith Cartref

Dwy heb sôn ryw lawer am y rhandir yn ddiweddar. Na phoener, dy’n heb adael i’r hen le fynd yn wyllt. A bod yn onest, ar ôl gweithio draw ‘na am ryw bedair blynedd, mae’r rhandir i’w weld yn dod ymlaen yn iawn heb fod angen i ni weithio’n rhy galed erbyn hyn.

Ar y llaw arall, mae’r ardd gefn yn dipyn o brosiect hirdymor. Ddechreuon ni weithio ar yr ardd yn nhymor yr hydref y llynedd, ond dwy heb sôn amdani hyd yn hyn am fod pethau wedi bod yn araf iawn! Ond gyda’r haf yn agosáu, rydyn ni wedi llwyddo i ennill rhywfaint o dir. Dyma’r datblygiadau hyd yn hyn…

Paentiwyd yr hen sied – ac mae’ gŵr wedi trwsio’r ffelt ar y to felly gobeithio nad yw hi’n gollwng rhagor! Yn y pen draw, ry’n ni am osod casgen ddŵr tu ôl i’r sied i gasglu dŵr glaw.

Y sied siabi cyn y Nadolig

Y sied siabi cyn y Nadolig

Y sied ar ei newydd wedd

Y sied ar ei newydd wedd

Chwarae teg iddo, mae’r gŵr wedi gweithio’n ddiwyd i ail-bwyntio waliau’r ardd. Roedd y waliau hyn mewn cyflwr ofnadwy ac mewn byd delfrydol bydden ni wedi eu chwalu a dechrau o’r dechrau – ond mae’r cymdogion ar y ddwy ochr wedi adeiladau pethau yn erbyn y waliau (ffens ar un ochr  a gwely llysiau ar y llall) felly roedd yn rhaid dod i gyfaddawd.

Yr hen wal siabi, y concrît hyll, a'r potiau'n edrych braidd yn llwm!

Yr hen wal siabi, y concrît hyll, a’r potiau’n edrych braidd yn llwm!

Y wal wedi'i hailbwyntiio a'r graean newydd

Y wal wedi’i hailbwyntiio a’r graean newydd

Ry’n ni wedi cuddio’r hen goncrit hyll â graean chwaethus (!) ac mae’r perlysiau, y tomatos a’r mefus yn dechrau dod ymlaen yn eu potiau.

Y potiau perlysiau'n edrych ychydig yn hapusach erbyn hyn

Y potiau perlysiau’n edrych ychydig yn hapusach erbyn hyn

Mefus, tomatos a dail salad yn dechrau dod

Mefus, tomatos a dail salad yn dechrau dod

Ry’n ni am wneud llwyth o bethau eraill yn yr ardd gefn – sortio’r lawnt a chreu llwybr pert o’r patio i gefn yr ardd er mwyn cysylltu’r ardaloedd. Nes ymlaen yn yr hydref, ry’n ni am blannu gwelyau blodau o amgylch y lawnt. Ond y job nesa’ yw cael gafael ar gelfi, er mwyn ishte nôl a chael hoe fach yn yr haul cyn bwrw ‘mlaen â gweddill y gwaith.

Advertisements
Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Dim byd o bwys, Garddio, Gyda llaw. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s